SUPORTA ang mga lokal – ShopByLocals ay isang malaya palengke
para mga lokal na tindahan sa buong mundo.

CSR – Corporate social responsibility

ShopByLocals ay nakatuon upang lumikha ng positibong pagbabago sa ating lipunan.
Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsuporta 8 17 sa labas ng Mga Layunin ng United Nations para sa Sustainable Development katulad ng:
ShopByLocals
# 1 Walang Kahirapan

Ang kahirapan ay isa sa pinakamalaking problema sa mundo. Halos kalahati ng populasyon ng mundo ay naghihirap, kulang sa pagkain at malinis na tubig na pumapatay ng libu-libong tao araw-araw. Sa pagtugon sa pangangailangang ito, nagbubukas tayo ng napakalaking potensyal ng tao. Ang ShopByLocals ay sumusulong sa responsibilidad na ito sa pamamagitan ng paglikha ng mga pagkakataon at trabaho para sa mga tao – na magbibigay-daan sa kanila na maging mabuhay sa ekonomiya at magbibigay ng pagkain para sa kanila at sa kanilang mga pamilya.

ShopByLocals
#4 Dekalidad na Edukasyon

Gaya ng binibigyang-diin ng UN, "Ang edukasyon ay nagpapalaya sa talino... at ito ay mahalaga para sa paggalang sa sarili." Binubuksan nito ang mga pintuan ng pagkakataon at pagsulong para sa mga tao, na nagpapahintulot sa kanila na mag-ambag sa lipunan. Sa pangunahin sa pagiging isang learning social enterprise, tinutugunan ng ShopByLocals ang pangangailangang ito dahil hinahangad naming gawing available ang kalidad ng pag-aaral para sa lahat.

ShopByLocals
#5 Kalidad ng Kasarian

Ang diskriminasyon sa mga tuntunin ng kasarian ay nagpapababa sa mga tao. Hindi lamang nito sinisira ang lipunan, sinasayang din nito ang potensyal ng tao. Sinusuportahan ng ShopByLocals ang UN sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na paggalang at pagkakataon para sa kapwa lalaki at babae. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang pagtatangi sa ating pandaigdigang lipunan at tinitiyak ang wastong paggalang sa dignidad ng lahat ng tao.

ShopByLocals
#8 Disenteng Trabaho at Paglago ng Ekonomiya

Itinataguyod ng UN ang pag-unlad sa pananalapi na lumilikha ng disente at kasiya-siyang mga trabaho. Sinusuportahan ng ShopByLocals ang layuning ito sa pamamagitan ng pag-maximize ng potensyal ng tao sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho. Ang aming layunin ay ang muling pagpapahusay at pagpapahusay sa mga tao sa pamamagitan ng on-the-job learning. Sa pamamagitan nito, palagi silang magiging handa para sa patuloy na pagbabago sa hinaharap ng trabaho.

ShopByLocals
#9 Industriya, Innovation at Infrastructure

Ang UN ay naglalayong magbigay ng gumagana at matatag na imprastraktura at industriya para sa mga komunidad sa buong mundo. Upang matugunan ang pangangailangang ito, kailangan natin ng mga makabagong napapanatiling teknolohiya at pag-access sa impormasyon at mga pamilihang pinansyal. Nangunguna ang ShopByLocals sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga tao sa teknolohiya at enterprise sa pamamagitan ng proyekto ng Local ShopByLocals – na nagpapahintulot sa mga lokal na ibenta ang kanilang mga produkto/serbisyo sa pandaigdigang merkado.

ShopByLocals
#10 Mga Nabawasang Hindi Pagkakapantay-pantay
Ang yaman ng mundo ay hawak lamang ng isang maliit na grupo ng mga tao na nagdudulot ng diskriminasyon sa pananalapi at panlipunan. Dapat nating tulungan ang mga kapus-palad na umunlad. Ang pagkakapantay-pantay at pag-unlad ay dapat matamo ng lahat anuman ang lahi, kasarian, paniniwala sa relihiyon o katayuan sa ekonomiya. Nagbibigay ang ShopByLocals ng pantay na pagkakataon para sa lahat ng tao sa buong mundo – nang walang diskriminasyon.
ShopByLocals
#11 Sustainable Cities and Communities

Upang mapaunlakan ang lumalaking populasyon sa mundo, kailangan nating makabuo ng mga napapanatiling lungsod at komunidad. Sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho at pagsulong sa pamamagitan ng mga pagkakataon sa pag-aaral, ang ShopByLocals ay nagbibigay ng mga bukas na pintuan para sa mga tao na magkaroon ng ligtas, nababanat at abot-kayang kondisyon ng pamumuhay.

ShopByLocals
#17 Pagtutulungan para sa Mga Layunin

Ang internasyonal na kooperasyon ay mahalaga sa pag-abot sa UN Global Goals. Ang mga pamumuhunan at suporta ay kinakailangan upang matiyak ang makabagong pag-unlad ng teknolohiya, patas na kalakalan at pag-access sa merkado, lalo na sa mga umuunlad na bansa. Tinutupad ng ShopByLocals ang panawagan at inaako ang responsibilidad na isulong ang mga layuning ito at maging ambassador ng positibong pagbabago sa ating pandaigdigang lipunan.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakataon para sa MGA LOKAL sa buong mundo, natutugunan natin ang kanilang mga pangangailangan ayon sa nasabing Mga Layunin ng UN. Makatitiyak ka na sa bawat sentimo na ibinayad sa pagbili mula sa aming mga tindahan, ang buhay ng mga lokal na may-ari ng tindahan ay bumubuti.
Maging isa sa amin ngayon. Mahalin ang mga lokal. Bumili ng lokal.
PAANO MO KAMI MASUSUPORTAHAN?
BUMILI sa ShopByLocals

0
Makipag-chat sa lokal na nagbebenta o sa amin
Makipag-chat sa lokal na nagbebenta o sa amin
Mga katanungan, pagdududa, isyu? Narito kami upang tulungan ka!
Kumokonekta ...
Wala sa aming mga operator ang magagamit sa ngayon. Subukang muli mamaya.
Abala ang aming mga operator. Subukang muli mamaya
:
:
:
Mayroon ka bang tanong? Sumulat sa amin!
:
:
Natapos na ang sesyon ng chat na ito
Naging kapaki-pakinabang ba ang pag-uusap na ito? Bumoto sa sesyon ng chat na ito.
mabuti Masama